Om Oss

Nordic Coach & NLP Academy
Home » Om Oss

Om Lærerne

NOCNA kan tilby deg en stor verktøykasse med effektive og varierte kommunikasjonsverktøy for coaching, mestring, helse, selvledelse, motivasjon og utvikling.

Team NOCNA har en tverrfaglig, variert og omfattende kompetanse som er helt unik på sitt fagområde. Alle pedagogene har lang, bred erfaring fra sine fagfelt og kan tilby deg det beste av det beste. Vi er genuint opptatt av att du skal kunne utvikle deg til den beste utgaven av deg selv. Vi deler av vår kunnskap og gir av vår energi, og tilpasser kurs og utdanninger til enkeltindivider og bedrifter/organisasjoner.

UTDANNING

INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 CPD poeng.