Business & NLP Coach

Bli Coach og Mental Trener.
Home » Studier og kurs » Karriere og ledelse » NLP- & Business-coach

Modul 1: 17 jan 2024 kl 09-15 | Modul 2: 15 feb 2024 kl 09-15 | Modul 3: 14 mars 2024 kl 09-15 | Modul 4: 18 april 2024 kl 09-15 | Modul 5: 23 mai 2024 kl 09-15

Forutsetter at du har deltatt på NLP Practitioner & NLP Master Practitioner.

VEKS kurs online i egen tid
Coachingpraksis i egen tid
Mental Trener online i egen tid

Varighet: 1 år – deltid

Sted: Online

Oppbygging: 5 dager online månedlig + Design Your Life 1 dag + 40 dokumenterte coachinger for sertifisering som Business & NLP Coach, pluss 40 til for sertifisering som Certified Professional Coach. VEKS kurs. Mental Trener sertifisering.

Opptakskrav: NLP PractitionerNLP Master Practitioner
Medlemskap og ansvarsforsikring i Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN)

Type: Avansert NLP Coach utdanning

Fagorganisasjon: Utdanningen kvalifiserer for medlemskap og ansvarsforsikring i Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN).

  Påmeldingsprosessen for utdanninger:

  For sertifiseringsutdanninger i NLP, Coaching og Helse- og frisklivscoaching. Kandidater bes sende følgende i separat epost til utdanning@nocna.no:
  – cv
  – bilde
  – kort begrunnelse og motivasjonsgrunnlag for å lære NLP/Coaching/Helsecoaching
  – betalingsdetaljer (hvordan utdanningen finansieres f.eks. privat, fagforening, arbeidsgiver, staten, Svea finans, annen låneinstans m.m.)

  Utdannings-/ Kursavgift
  Faktura vil bli utstedt. Alle innbetalinger merkes med ditt navn, fakturanummer og gjeldende utdanning. Innbetaling av kursavgift reserverer din plass ved utdanningen.

  Utdanningsavgift innbetales til NOCNA etter faktura er utstedt. Påmelding er bindende for hele utdanningsforløpet. Det gis ikke avslag for ubenyttet undervisning. Delbetaling kan søkes via link på kurssiden.

  Innbetalte beløp refunderes ikke men kan overføres til senere moduler i inntil 1 år etter ordinær kurs/utdanningsstart. Ønsker du å søke over til senere utdanning er det et administrasjonsgebyr på kr 2500,-

  For bedrifter og hvis faktura skal til en annen adresse enn privat: om utdanningen skal betales via faktura vennligst send fakturadetaljer med navn/bedriftsnavn/foretaksnavn, e-post, adresse, postnr og poststed, samt telefonnummer til utdanning@nocna.no ved påmelding. Merk e-posten med “fakturaadresse”. NB Faktura utstedes kun en gang. Ved utstedelse av ny faktura påbeløper tilleggsgebyr på kr 500,-

  Betingelser
  Påmelding til kurs og utdanning ved Nordic Coach & NLP Academy er bindende ved påmelding/bekreftelse og når ordrebekreftelse er mottatt pr mail av kunde.

  Angrerett
  Studenten har rett til å angre påmeldingen innen 14 dager etter påmelding. Et administrasjonsgebyr på kr 250,- påløper. Skriftlig avmelding kreves, og det er studentens ansvar å sørge for at den mottas av skolen innen angrerettsfristen. Det er ikke angrerett på digitale tjenester som er ferdig levert slik online utdanning & meditasjoner/apper hvor student får tilgang til e-læringsplattform eller digitalt materiale.

  Angrerettsskjema kan lastes ned her.

  Ved sykdom
  Deltaker kan få utsatt deltagelse til neste tilsvarende samling/utdanning. Tid for online kurs kan forlenges mot legeattest.

  Nordic Coach & NLP Academy rettigheter
  Nordic Coach & NLP Academy forbeholder seg retten til å gjøre endringer mht. tid, sted, instruktører m.m.

  aksept *


  Alternativ A: Pakketilbud kr 85000,- (normalpris 105000,-) for alle trinn som leder til NLP & Business Coach (inkl. NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, Mental Trener, Design Your Life, NLP & Business Coach, Certified Professional Coach).

  Alternativ B: Business & NLP Coach inkl. Mental Trener kr 35000,-. Begrenset med plasser.

  Hos oss kan du dele opp betalingen. Søk her.

  Business & NLP Coach & Mental Trener

  Ønsker du å arbeide profesjonelt med coaching og kommunikasjon?

  NOCNA’s coachutdanning lærer deg å:

  • Utvikle og motivere andre mennesker
  • Styrke din profesjonelle coachingkompetanse
  • Bli en motivator som hjelper andre gjennom selvledelse og engasjement
  • Stille effektive coachingspørsmål og lede coachingprosesser
  • Bruke mental trening og mentale teknikker i coaching

  Business & NLP Coachutdanningen ved NOCNA kan gi deg kvantesprang i din karriereutvikling og som leder. Utdanningen hjelper deg til å få en solid bakgrunn og erfaring i arbeidet med å utvikle og motivere andre mennesker, og styrke din personlige og profesjonelle coachingkompetanse.

   

  Du vil bli en ekspert i å stille effektive coachingspørsmål og lede coachingprosessen. Du lærer coaching og mentoring for å hjelpe andre på sin vei til å nå sine mål og utvikle positive tanker, følelser og adferd, til å nå sine mål. Du vil bli god til å motivere gjennom selvledelse og engasjement, og du vil lære å hjelpe andre til suksess og resultater gjennom coaching, dialog, kommunikasjon, motivasjon og visjon.

  Hovedmålet med denne utdanningen er å utvikle deg som profesjonell coach. Etter endt utdanning vil du bli internasjonalt sertifisert, få internasjonale studiepoeng (CPD).

  Dette er utdanningen for deg som sikter mot et mer avansert nivå og vil noe med din coaching- og NLP virksomhet. Utdanningen leder til 3 titler og internasjonal sertifisering: 

  • Sertifisert Business Coach (80 CPD poeng)
  • Sertifisert NLP Coach (80 CPD poeng)
  • Sertifisert Mental Trener (30 CPD poeng)

  I NLP Coachutdanningen inngår følgende trinn som du kan ta fleksibelt når det passer deg:

  1. NLP Practitioner
  2. NLP Master Practitioner
  3. Design Your Life coachingseminar
  4. Business & NLP Coach

  Se hva våre studenter sier.

  UTDANNING

  INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

  Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 CPD poeng.

  Utdanningen passer for deg som:

  • ønsker å bli en dyktig coach, leder, medarbeider eller samtalepartner
  • vil bli profesjonell Business & NLP Coach og jobbe i næringslivet
  • ønsker en coachende lederstil og utvikle dine lederferdigheter
  • deg som ønsker å utvikle din egen og andres evne til å arbeide med coaching
  • deg som ønsker kraftfulle og effektive coachingverktøy, teknikker og metoder
  • deg som vil ha personlig og profesjonell utvikling

  Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har egen avansert pedagogisk e-læringsplattform som gir studenter mange effektive og unike innlæringsverktøy innen NLP & Coaching.

  I tillegg til klasseromsundervisning vil du ha tilgang til e-læring via NOCNAs e-læringsplattform EMPOWER som sikrer din egen integrasjon og gir deg verktøy for økt innlæring, motivasjon og effektivitet også mellom studiemodulene. Coachingmetodikk og øvelser blir trukket inn tidlig i utdanningen slik at du får med deg verktøy til praktisk nytte i hverdagen, både privat og i jobbsammenheng. 

  Hva får du gjennom Business & NLP Coach utdanningen?

  • Sertifisert Business & NLP Coach som er akkreditert med CPD poeng
  • en kompetanse- og yrkesrettet utdanning som hjelper deg til gode resultater i privat og profesjonelt
  • styrke og trygghet i coachrollen eller i den rollen du ønsker å ha
  • ferdigheter til å guide prosesser som hjelper ledere, team og/eller individer til å nå sine mål
  • forståelse for psykologiske prosesser og motiverende ledelse
  • Norges eneste aktør innen NLP & Business Coaching som har pedagogisk, psykologisk, helsefaglig, medisinsk og coaching-faglig bakgrunn samlet på trenerteamet
  • fokus på selvutvikling, NLP coaching, kommunikasjon, motivasjon og ledelse
  • fagmedlemskap, ansvarsforsikring og alumninettverk med profesjonelle utøvere
  • en sertifisering som åpner dører for deg i arbeidslivet
  • større fleksibilitet og kommunikasjonsferdigheter
  • økt kompetanse i NLP- og coachingteknikker og praktiske verktøy
  • kursmoduler som løfter deg personlig og profesjonelt
  • en fleksibel, praktisk og aktuell utdanning

  Hva er Coaching?

  Coaching er en interaktiv prosess mellom coach og klient, der det er en forhåndsklarert intensjon, ønskede mål og spesifikke bevis på at disse er oppnådd. Det har til hensikt  å utvikle menneskers indre potensial. NLP Coaching fasiliterer frigjøring av ressurser slik at klienten oppnår større klarhet i hvem de er, hva de gjør, hvor de skal og grunnen til at de vil gjøre det.

  En kompetanseøkende utdanning.

  Den profesjonelle Business & NLP coachen har:
  • Faglig coachingkompetanse og praktisk trening i det å lytte, observere og tilpasse coaching til individuelle behov
  • Evnen til å kommunisere effektivt på alle nivåer, fasiliterer og leder en prosess slik at klienten/kunden finner løsninger og strategier
  • Fordi det er en ledet prosess, hjelper NLP coaching den enkelte å oppnå klarhet, fjerne begrensninger, få tilgang til sin indre visdom og finne en følelse av hensikt. 
  Hvorfor Business & NLP Coaching?

  En Business & NLP Coach er uvurderlig på coacharenaen og er i verdenseliten innen:

  • NLP (Nevro Lingvistisk Programmering)
  • Karrierecoaching
  • Ledelsescoaching
  • Effektiv kommunikasjon og profesjonell coaching.

  NOCNA har utdannet flere tusen studenter innenfor områdene coaching, NLP, kommunikasjon og selvledelse. NOCNA tilbyr de mest avanserte og innholdsrike coachutdanninger i Norge. Hos oss lærer du om profesjonell coaching fra fageksperter som er i en særklasse innenfor opplæring og profesjonell coachingvirksomhet.

  Du får akkrediterte utdanninger og sertifisering som styrker deg i arbeidsmarkedet. Du lærer å hente frem kompetanse og sette den i nye sammenheng. Du vil få coachingkompetanse til å hente frem hensiktsmessige strategier i ønskede situasjoner. Du lærer å coache andre til å definere konsistente mål som gir resultater. Du styrker også din egen lederfunksjon og relasjonskompetanse. 

  Det er viktig at kandidater som ønsker denne utdanningen for profesjonelt bruk også er villige til å arbeide med egen selvutvikling. Utdanningen krever ærlighet og evnen til å akseptere, respektere og arbeide med følelser utifra en voksen og moden holdning. Dette kan fint gjøres uten å dele personlig og privat informasjon i plenum. Kandidater må signere NOCNAs etiske regelverk. Sertifisering skjer på grunnlag av oppnådd kunnskap, kompetanse, holdning/modenhet og personlig egnethet i henhold til pensum og individuell progresjon. 

  Diverse info sertifisering