Psykologi og hypnose

Nordic Coach & NLP Academy
Home » Studier og kurs » Psykologi og hypnose

Psykologi og hypnose

Ved NOCNA har vi lang erfaring fra arbeid med hypnose og psykologi.
Vi har utdannet hypnoterapeuter i flere tiår, og vi har hatt kurs innen ulike psykologiske fag, som positiv psykologi, nevrovitenskap, psykologi for coacher og ulike praktiske områder innen psykologi, helse, hypnose, helsefremmende arbeid, livsstil og coaching. Psykologi er ofte et element i de ulike faglige utdanningene og kursene.
 
Psykologi kan defineres som det vitenskapelige studiet av adferd og mentale prosesser, og den som utøver faget kalles en psykolog 
Psykologer er blant annet opptatt av mekanismene bak menneskelig samhandling og kommunikasjon, hvordan tenking foregår, hva som skjer i hjernen når vi sanser, tenker, føler og handler, samt barns utvikling og psykiske lidelser. Ordet psykologi er avledet av ordene “psyche”, som betyr sjel, og logos, som betyr “læren om”. Altså betyr psykologi læren om sjelen. Psykologi defineres oftest som vitenskapen om psykiske prosesser. Det psykiske betegnes innenfor forskjellige psykologiske retninger eksempelvis med begrep som tanker, sinn, psyke, bevissthet, mentale prosesser, personlighet, handling og adferd som kjennetegner mennesker og dyr.
Psykologi som fag har alltid vært preget av forskjellige perspektiver. De aller fleste er enige om at det mest fundamentale spørsmålet i psykologi er hvordan man kan beskrive, predikere og endre tanker, følelser og handlinger hos grupper og individer.
 
Hypnose og hypnoterapi begynte vi med for over 40 år siden. All hypnose er selvhypnose. Hypnoterapi betyr terapeutisk bruk av hypnose. Hypnose er ikke en medisinsk behandlingsform i seg selv, men et nyttig supplement. Hypnose er en tilstand av endret bevissthet som normalt oppstår hos alle mennesker flere ganger i løpet av dagen. Med hypnoterapi er du fullt bevisst, hører og svarer og oppfatter det som skjer rundt deg. Du har hele tiden kontroll over deg selv, din vilje og hva som skjer med deg.
 
Hypnoterapi er effektivt fordi positive beskjeder gis til det ubevisste sinn for de endringene som du ønsker å gjøre. I hypnoterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn, fordi det er her både minner og ressurslageret ligger. Ved bruk av hypnoterapi begynner det bevisste og det ubevisste å arbeide sammen for ditt høyeste og beste gode. Hypnoterapi er trygt, naturlig og behagelig. Du føler deg oftest veldig avslappet. Jo mer du klarer å bringe det bevisste og det ubevisste sammen om felles tanker og ønsker, jo større er sannsynligheten for å oppnå det du ønsker. 
UTDANNING

INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 CPD poeng.