Stipend for unge & aktive studenter

Internasjonal sertifisering og formelle studiepoeng (CPD).
Home » Studere ved NOCNA » Søk stipend

Frivillig forberedende NLP Diplom (online)

Modul 1: 11 – 13 jan 2024 (online) kl 09-15 | Modul 2: 09 – 10 feb 2024 (online) kl 09-15 | Modul 3: 07- 09 mars 2024 (online) kl 09-15 | Modul 4: online fordypning til NLP Leadership Practitioner (ekstra sertifisering)

Frivillig forberedende NLP Diplom (online)

Modul 1: 11 – 13 jan 2024 (online) kl 09-15 | Modul 2: 09 – 10 feb 2024 (online) kl 09-15 | Modul 3: 07 – 09 mars 2024 (online) kl 09-15

Oppbygging: Består av NLP Practitioner & NLP Master Practitioner. Online integrering mellom samlingene for effektiv innlæring i eget tempo.

Opptakskrav: Ingen

Sted: Online

Type: Utdanning, deltid

  Påmeldingsprosessen for utdanninger:

  For sertifiseringsutdanninger i NLP, Coaching og Helse- og frisklivscoaching. Kandidater bes sende følgende i separat epost til utdanning@nocna.no:
  – cv
  – bilde
  – kort begrunnelse og motivasjonsgrunnlag for å lære NLP/Coaching/Helsecoaching
  – betalingsdetaljer (hvordan utdanningen finansieres f.eks. privat, fagforening, arbeidsgiver, staten, Svea finans, annen låneinstans m.m.)

  Utdannings-/ Kursavgift
  Faktura vil bli utstedt. Alle innbetalinger merkes med ditt navn, fakturanummer og gjeldende utdanning. Innbetaling av kursavgift reserverer din plass ved utdanningen.

  Utdanningsavgift innbetales til NOCNA etter faktura er utstedt. Påmelding er bindende for hele utdanningsforløpet. Det gis ikke avslag for ubenyttet undervisning. Delbetaling kan søkes via link på kurssiden.

  Innbetalte beløp refunderes ikke men kan overføres til senere moduler i inntil 1 år etter ordinær kurs/utdanningsstart. Ønsker du å søke over til senere utdanning er det et administrasjonsgebyr på kr 2500,-

  For bedrifter og hvis faktura skal til en annen adresse enn privat: om utdanningen skal betales via faktura vennligst send fakturadetaljer med navn/bedriftsnavn/foretaksnavn, e-post, adresse, postnr og poststed, samt telefonnummer til utdanning@nocna.no ved påmelding. Merk e-posten med “fakturaadresse”. NB Faktura utstedes kun en gang. Ved utstedelse av ny faktura påbeløper tilleggsgebyr på kr 500,-

  Betingelser
  Påmelding til kurs og utdanning ved Nordic Coach & NLP Academy er bindende ved påmelding/bekreftelse og når ordrebekreftelse er mottatt pr mail av kunde.

  Angrerett
  Studenten har rett til å angre påmeldingen innen 14 dager etter påmelding. Et administrasjonsgebyr på kr 250,- påløper. Skriftlig avmelding kreves, og det er studentens ansvar å sørge for at den mottas av skolen innen angrerettsfristen. Det er ikke angrerett på digitale tjenester som er ferdig levert slik online utdanning & meditasjoner/apper hvor student får tilgang til e-læringsplattform eller digitalt materiale.

  Angrerettsskjema kan lastes ned her.

  Ved sykdom
  Deltaker kan få utsatt deltagelse til neste tilsvarende samling/utdanning. Tid for online kurs kan forlenges mot legeattest.

  Nordic Coach & NLP Academy rettigheter
  Nordic Coach & NLP Academy forbeholder seg retten til å gjøre endringer mht. tid, sted, instruktører m.m.

  aksept *


  kr 31 500,- for begge utdanninger (normalpris kr. 63000,-). Stipend innvilges kun en gang per kandidat og gjelder kun for påmelding til begge utdanninger. Innvilget stipendsøknad gjelder kun ved betaling omgående og i sin helhet (eller nedbetaling via svea finans). Stipend kan kun innvilges innen oppstart.

  Dersom du trenger delbetaling, kan du søke via Svea finans. Søk her.

  Stipend NLP utdanning

  NOCNA tilbyr NLP stipend for unge mennesker under 25 år. Dette er en unik sjanse for deg som ikke helt vet hva du vil bli som stor enda, og som ønsker et konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet.

  Nordic Coach & NLP Academy har et unikt utdanningstilbud for unge mennesker i Norge. Som en del av vår forpliktelse til å utdanne unge voksne og tenåringer i NLP gir vi økonomisk støtte til de som er under 25 år som ikke klarer å bære den finansielle byrden. Dette betyr at hvis du ønsker å bli utdannet i NLP på Practitioner og NLP Master Practitioner nivå, og du er under 25 år eller yngre kan du nå søke om stipend og ta din utdanning til en redusert pris som tilsvarer 50% av normal utdanningsavgift ved Nordic Coach & NLP Academy.

  Nå kan også du som er aktiv student (studentbevis kreves) søke om stipend, selv om du er over 25 år. Aktivt studentbevis fra universitet/høyskole må sendes inn ved søknadstidspunkt. Stipend kan kun innvilges en gang.

  Det er en stor investering å ta en NLP trening, og vi ønsker å hjelpe den yngre generasjonen. NOCNA er den første og eneste norske NLP skole som tar i bruk en stipendordning som støtter unge mennesker økonomisk. Stipendet gjelder kun for påmeldinger på både NLP Practitioner og NLP Master Practitioner. Du får verdifulle CPD studiepoeng for dine studier, samt eget sertifikat på de ulike nivåene. Mange studenter finner at NLP studier hjelper dem videre også i andre studier, både nasjonalt og internasjonalt.

  Du vil enkeltvis eller i grupper bli guidet gjennom bevisstgjørende prosesser som gir anledning til å være tilstede i øyeblikket. Du lærer om og hvordan du integrerer mindfulness i en praktisk kontekst. Formålet er å redusere stress, gi økt effektivitet, økt selvinnsikt og frigjøring av ressurser og kreativt potensiale.

  Se hva våre studenter sier.

  UTDANNING

  INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

  Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 CPD poeng.

  Hva får du?

  NLP utdanning med stipend inkluderer NLP Practitioner og NLP Master Practitioner utdanningene. NLP kan hjelpe og støtte deg på yrkeskarrieren og det er bra med kommunikasjonsferdigheter i arbeidsmarkedet. Du får verktøy som kan også hjelpe deg med studiemotivasjon for andre studier. NLP er et praktisk verktøy hjelper, støtter og motiverer deg til å sette deg mål og planlegge livet ditt videre. Gjennom 20 år har vi utdannet unge mennesker i NLP og de har store fordeler av det de har lært i arbeidslivet og stor glede på det private plan.

  Når du begynner din NLP reise vil du bli bedre i komunikasjon og samhandling med andre mennesker. Du vil lære å stille gode spørsmål, observere kroppsspråk, coache andre til å sette seg mål, planlegge og utvikle gode fungerende strategier på de ulike livsområder. NLP er et glimrende supplement til annen utdanning. Dette er en proaktiv utdanning som beskytter, støtter og videreutvikler deg, din yrkeskarriere og ditt familieliv. NLP Practitioner lærer deg å bruke holdningene, prinsippene og teknikkene i NLP. Mens du studerer NLP hos oss vil du få selvinnsikt og bedre forstår dine egne mønstre og hvordan du kan forandre dem for å skape enda større suksess i ditt liv. NLP gir deg en stor selvutvikling og en kompetanse. Ved å studere ved NOCNA kan du også fortsette videre til de avanserte coachutdanningene dersom du senere ønsker det.

  Læringstemaer:

  • Hvordan tankeprosesser bevisst og ubevisst fungerer
  • Mestre dine tanker og følelser
  • Motivere deg selv og andre
  • Skape trygghet i deg selv
  • Du prioriterer arbeidsoppgaver
  • Endre uønskede vaner, mønstre og adferd hos deg selv og andre
  • Kommunisere klart og tydelig med kraft
  • Mestre dine språkmønstre og oppnå konstruktiv kommunikasjon
  • Lære mer effektivt
  • Bruke språket med eleganse og presisjon
  • Få kontakt med indre potensial og ressurser
  • Gi livet et mer positivt perspektiv
  • Åpne for flere av dine ressurser
  • Målrettet gjennomføre forhandlinger og møter
  • Skape god kontekst til vellykket individuell og organisatorisk utvikling
  • Se på fremtiden med et positivt og løsningsorientert perspektiv

  Søknadsprosessen:

  For å søke stipend, kan du begynne med å sende inn en kort beskrivelse for grunnen til at du ønsker å lære NLP, og hvordan det kan hjelpe deg i ditt eget liv, sammen med en kort CV eller oversikt over din bakgrunn. Vi vil da raskest se på din søknad, og gi deg beskjed om status på søknaden.
  Dette tilbudet kan bli trukket tilbake uten varsel. Det er begrenset med stipendplasser. Kandidater som får tildelt stipend plass kvalifiserer ikke til andre eventuelle rabattordninger. Stipend for unge søkere innvilges og er gjeldende kun en gang.

  Her kan du lese mer om NLP Practitioner utdanningen
  Her kan du lese mer om NLP Master Practitioner utdanningen

  “I løpet av de helgene jeg tilbrakte på skolen lærte jeg mer enn 3 år på høyskolen. Lite visste jeg om de kraftfulle verktøyene jeg kom til å lære om hvordan de kunne hjelpe meg i min utvikling. Det jeg lærte av Gillian og Melinda har hjulpet meg så mye, både personlig og profesjonelt.”

  — Malin Kringstad, MA Management and Leadership, Regent’s College, London

  En vanlig uttalelse fra våre voksne studenter er “Jeg skulle ønsker at jeg hadde funnet Nordic Coach & NLP Academy og lært dette tidligere. Det hadde gjort meg mer bevisst!”. Nå gir Nordic Coach & NLP Academy den yngre generasjonen denne unike sjansen.