Innføring

Nordic Coach & NLP Academy har i over 20 år vært toneangivende i Norge for NLP og coachutdanninger.

Hva får du hos NOCNA?

Hva er NOCNA:

 • en utdanningsinstans
 • en pioner og ledende innenfor NLP, coaching og helsefremmende arbeid
 • toneangivende og blant verdens fremste innenfor fagfeltet

Hva tilbyr NOCNA:

 • utdanninger, kurs og opplæring innenfor NLP, coaching, kommunikasjon og helsecoaching
 • opplæring som gir aktivitetsbasert kompetanse, verktøy og metoder for profesjonelle utøvere
 • kommunikasjonskompetanse for arbeidslivet
 • utdanninger og kurs som kan tas av alle uansett alder, kulturog bakgrunn
 • tilgang til multi-profesjonelle lærere som har over 30 års erfaring med tverrfaglig formell kompetanse
 • effektiv og optimal innlæring som utvikler deg som menneske
 • skreddersydde kurs og seminar tilpasset ulike nivå
 • utdanning innen personlig utvikling, coaching, helse og velvære som er tilgjengelig for alle
 • kurs som gjør at du kan starte der du er og skape og bygge på din egen utdanning i ditt eget tempo

Hvem passer utdanningene og kursene for:

 • deg som tenker langsiktig
 • deg som ønsker å utvikle/oppgradere seg selv
 • deg som vil jobbe med yrkesområder som er fremtidsrettede
 • deg som ønsker praktisk kompetanse i arbeidslivet
 • deg som ønsker yrkesspesifikk coachingkunnskap, for coaching både av privatpersoner og til coaching i bedrifter
 • deg som vil ha opplæring som balanserer det praktiske og det teoretiske
 • deg som ønsker personlig utvikling og profesjonelt arbeid uansett nåværende yrke/status eller livssituasjon
 • deg som vil ha positive gevinster fra din utdanning fra første dag

På våre utdanninger deltar mennesker som bl.a. arbeider innen:

Utdanningene vil være et påfyll med flere verktøy og metoder for NLP og løsningsfokusert coaching, og er tilpasset dem som ønsker å utvikle seg videre som individ, coach eller NLP utøver.

Det tilbys kurs og utdanninger på flere nivå:

 • Gratis introkurs til NLP, Coaching og Helsecoaching
 • Design Your Life – livscoachingseminar
 • NLP Practitioner (grunnutdanningen)
 • NLP Master Practitioner (videre fordypning og integrasjon)
 • Avanserte coachutdanninger som gir faglig fordypning
 • Helsecoachutdanning
 • NLP Coach/NLP Professional Coachutdanning
 • Mindfulness Coachutdanning
 • Mental Trenerutdanning
 • Online kurs

Ta kontakt for nærmere studieveiledning på telefon: 92211169 eller e-post: utdanning@nocna.no, så kan vi hjelpe deg sette opp et studieforløp.

NLP, coaching og helsecoaching som fagfelt gir nyttig innsikt og effektive verktøy som kan brukes i din profesjonelle hverdag. Våre utdanninger er meget kraftfulle bevisstgjøringsprosesser basert på vitenskapelig fagkunnskap og erfaringslære.

NLP- og coachutdanning vil kunne hjelpe deg til å:

 • bli bevisst dine sterke sider
 • mobilisere ressurser
 • kommunisere på en god måte
 • utvikle kommunikasjonsferdigheter
 • lykkes med målsetninger
 • sette fokus på fremtid og ikke begrensninger og fortid
 • identifisere konkrete mål, og skape mot og indre motivasjon
 • forstå og påvirke tankemønstre, læremønstre og atferd
 • utnytte ressurser og kompetanse i bedrifter
 • skape valgmuligheter og økt fleksibilitet
 • sette fokus på verdier og valg
 • bevisstgjøring av”nå-situasjon” og ønsket måloppnåelse
 • få faglig og personlig utvikling

Det finnes mange grunner til å være student ved NOCNA. Du blir smartere. Klokere. Du får flere karrieremessige valgmuligheter. Du får venner. Du får erfaringer. Du opplever mer. Du blir mer fleksibel. Du får brukt deg selv aktivt. Du får brukt ditt fulle potensiale. Du lærer å kjenne deg selv bedre. Du lærer å ta kontroll over dine følelser. Du kan fordype deg i det som fengsler deg. Du får vite mer om spennede fagområder. Du lærer å tenke positivt i ulike sammenhenger. Du henter frem det beste i deg selv og andre.

UTDANNING

INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 CPD poeng.