Helsecoach

Når god helse og livskvalitet teller.
Home » Studier og kurs » Livsstil og helse » Helsecoach
Modul 1: 17 jan 2024 kl 09-15 | Modul 2: 14 feb 2024 kl 09-15 | Modul 3: 13 mars 2024 kl 09-15 | Modul 4: 17 april 2024 kl 09-15 | Modul 5: 22 mai 2024 kl 09-15 Forutsetter at du har deltatt på NLP Practitioner & NLP Master Practitioner. Online kurs i positiv psykologi i egen tid VEKS kurs online i egen tid Coachingpraksis i egen tid Mental Trener i egen tid

Opptakskriteria: Godkjent NLP Practitioner & NLP Master Practitioner

Varighet: Deltidsutdanning med individuell progresjon. De fleste bruker ca 6 mnd – 1 år på å bli ferdig.

Sted: Online

Oppbygging: Helsecoach bygger på NLP Practitioner & NLP Master Practitioner. Helsecoach undervisning 1 dag månedlig online (5 dager) + Design Your Life 1 dag + praktisk coaching.
Online -deler: Positiv psykologi, VEKS kurs & Mental Trener sertifisering.

Opptakskrav helsecoach fordypning: NLP Practitioner og NLP Master Practitioner. Medlemskap og ansvarsforsikring i profesjonell fagorganisasjon for NLP. Du trenger ikke å være helsepersonell eller ha NLP Coach utdanning for å ta Helsecoachutdanning.

Type: Voksenutdanning, videreutdanning, Delvis online

Fagorganisasjon: Utdanningen kvalifiserer for medlemskap og ansvarsforsikring i Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN).

  Påmeldingsprosessen for utdanninger:

  For sertifiseringsutdanninger i NLP, Coaching og Helse- og frisklivscoaching. Kandidater bes sende følgende i separat epost til utdanning@nocna.no:
  – cv
  – bilde
  – kort begrunnelse og motivasjonsgrunnlag for å lære NLP/Coaching/Helsecoaching
  – betalingsdetaljer (hvordan utdanningen finansieres f.eks. privat, fagforening, arbeidsgiver, staten, Svea finans, annen låneinstans m.m.)

  Utdannings-/ Kursavgift
  Faktura vil bli utstedt. Alle innbetalinger merkes med ditt navn, fakturanummer og gjeldende utdanning. Innbetaling av kursavgift reserverer din plass ved utdanningen.

  Utdanningsavgift innbetales til NOCNA etter faktura er utstedt. Påmelding er bindende for hele utdanningsforløpet. Det gis ikke avslag for ubenyttet undervisning. Delbetaling kan søkes via link på kurssiden.

  Innbetalte beløp refunderes ikke men kan overføres til senere moduler i inntil 1 år etter ordinær kurs/utdanningsstart. Ønsker du å søke over til senere utdanning er det et administrasjonsgebyr på kr 2500,-

  For bedrifter og hvis faktura skal til en annen adresse enn privat: om utdanningen skal betales via faktura vennligst send fakturadetaljer med navn/bedriftsnavn/foretaksnavn, e-post, adresse, postnr og poststed, samt telefonnummer til utdanning@nocna.no ved påmelding. Merk e-posten med “fakturaadresse”. NB Faktura utstedes kun en gang. Ved utstedelse av ny faktura påbeløper tilleggsgebyr på kr 500,-

  Betingelser
  Påmelding til kurs og utdanning ved Nordic Coach & NLP Academy er bindende ved påmelding/bekreftelse og når ordrebekreftelse er mottatt pr mail av kunde.

  Angrerett
  Studenten har rett til å angre påmeldingen innen 14 dager etter påmelding. Et administrasjonsgebyr på kr 250,- påløper. Skriftlig avmelding kreves, og det er studentens ansvar å sørge for at den mottas av skolen innen angrerettsfristen. Det er ikke angrerett på digitale tjenester som er ferdig levert slik online utdanning & meditasjoner/apper hvor student får tilgang til e-læringsplattform eller digitalt materiale.

  Angrerettsskjema kan lastes ned her.

  Ved sykdom
  Deltaker kan få utsatt deltagelse til neste tilsvarende samling/utdanning. Tid for online kurs kan forlenges mot legeattest.

  Nordic Coach & NLP Academy rettigheter
  Nordic Coach & NLP Academy forbeholder seg retten til å gjøre endringer mht. tid, sted, instruktører m.m.

  aksept *


  Alternativ A: Desember-tilbud pakke Kr 85000,- (normalpris 105000,-) (inkluderer NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, Helsecoach, Mental Trener, Design Your Life, positiv psykologi & VEKS kurs.

  Alternativ B: Helsecoach inkl. Mental Trener kr 35000,-. Begrenset med plasser.

  Hos oss kan du dele opp betalingen. Søk her.

  Helsecoach & Mental Trener

  Ønsker du å veilede og støtte andre til et sunnere og mer balansert liv?
  Da kan NOCNAs sertifiserte helsecoachutdanning være det viktigste og mest riktige skrittet for deg.

  Den som arbeider som NOCNA Helsecoach hjelper mennesker med effektive og bevisstgjørende helsefremmende tiltak for å holde seg energisk og frisk.

  En NOCNA Helsecoach er også en fantastisk støttespiller for mennesker som har plager og ønsker seg tilbake til god og vital helse. NOCNAs helsecoacher er også utdannet til å hjelpe med alt fra røykeslutt til å få et sunnere kosthold.

  Utdanningen passer for deg som:

  • Har en lidenskapelig interesse i å arbeide med mennesker og ulike livsstilsproblemer relatert til ernæring, helse, livsstil, og trening
  • Arbeider som helsepersonell og ønsker få kunnskap til å arbeide mer aktivt med ulike livsstilsproblemer
  • Vil utvikle din kompetanse i din nåværende faglige rolle for å få en større bredde av din kunnskap og arbeide mer aktivt med helse på arbeidsplassen
  • Arbeider som selvstendig næringsdrivende innen helsefremmende arbeid og ønsker å utvide din kunnskap
  • Ønsker å utvikle og utdype din kunnskap som privatperson for å dra nytte av disse i hverdagen og familien

  Som NOCNA utdannet helsecoach vil du ha de verktøy og strategier du trenger for å kunne motivere mennesker til en sunn livsstil. Utdanningen er for deg som ønsker enkle teknikker og metoder som fremmer helsen. 

  Du vil blant annet kunne arbeide med:

  • Gi veiledning i spørsmål knyttet til livsstil og helse
  • Tilby individuell helse- og kostholdscoaching
  • Arbeide med å forebygge ulike folkehelsesykdommer
  • Tilby verktøy og metoder for å hjelpe andre mennesker til en sunn og bærekraftig livsstil
  • Motivere til fysisk aktivitet
  • Bruke motiverende intervju og praktiske helsecoachingteknikker
  • Hjelpe mennesker til å kvitte seg med avhengigheter (for eks. sukker, alkohol og tobakk)

  Ingen formelle kvalifikasjoner kreves for opptak. Det viktigste er at du har en brennende interesse for dette området. Du trenger ikke universitetsutdanning for å arbeide med helse. NOCNA Helsecoach utdanning er internasjonalt akkreditert og gir deg formelle CPD studiepoeng.

  Se hva våre studenter sier.

  UTDANNING

  INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

  Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 CPD poeng.

  Hva er helsecoaching?

  • En supplerende og helsefremmende metode/prosess
  • Endrer livsstilsrelatert atferd for bedre helse og livskvalitet
  • Et praktisk fag

  Helsecoaching er en supplerende helsefremmende metode/prosess og ingen erstatning for medisinsk eller psykologisk behandling. Tanker, følelser og overbevisninger er sentralt i NOCNAs utdanning. Helsecoaching er et praktisk fag som handler om å utvikle potensiale, flytte grenser, bevisstgjøre og ansvarliggjøre. Helsecoaching bidrar til å avklare nåværende ståsted, ønsket retning og strategier for å komme dit.

  Helsecoaching er definert som en tjeneste hvor tilbydere tilrettelegger deltakerens prosess i å endre livsstilsrelatert atferd for bedre helse og livskvalitet, eller å etablere og oppnå helsefremmende mål. Helsecoachen bistår sin klient å nå sine mål ved tilrettelegging av læringsprosessen på bestemte helserelaterte emner og senere støtte dem i å nå sine mål.

  Hvorfor skal du lære Helsecoaching?

  • Helsefremmende verktøy
  • Flere karrieremuligheter
  • Gir deg et konkurransefortrinn

  Helsecoachutdanningen gir deg et stort konkurransefortrinn og mange gode karrieremuligheter. Metoden fokuserer på helse, livsstil, og frisklivscoaching og gir læring og integrasjon av helseverdier, coaching teknikker, helsefremmende verktøy og selvhjelpsverktøy. Helsecoaching er ikke “alternativ medisin” eller “alternativ behandling”. Den er en supplerende, kompletterende kommunikasjons- og helsefremmende verktøykasse.

  NOCNAs team har utviklet faglitteratur for helsecoaching. Fokus er på faglig tyngde, etikk, kvalitet og seriøsitet. Som student får du tilgang til NOCNAs elektroniske e-læringsplattform for å sikre optimal integrering i ett tempo som passer deg. Utdanningen er yrkesspesifikk og leveres av et internasjonalt team av tverrfaglige eksperter.

  Hva gjør en helsecoach?

  En helsecoach bistår individer med å forstå og forholde seg til egen helsetilstand og sette seg mål for mestring, aktiv handling og empowerment. En helsecoach jobber med å fremme helsen og styrke det man selv kan gjøre i forhold til egen helse. Helsecoachen arbeider gjerne en-til-en, og har gode fagkunnskaper innenfor motiverende intervjuteknikk og høy etisk bevissthet. Helsecoachen går selv foran som en god rollemodell med sunne, friske helsevaner. Derfor forplikter seg helsecoachen også til stadig å oppgradere sine kunnskaper og praktiske ferdigheter. En helsecoach motiverer både personer og grupper av personer til å ta vare på sin helse. 

  Hvor brukes Helsecoaching?

  Det er et stort rom i samfunnet for mennesker med helsecoachingkompetanse. Helsepersonnell setter stor pris på denne kompetansen. Noen kombinerer kompetansen med nåværende eller tidligere yrke, mens andre ser muligheter for nye yrkesveier. NOCNAs uteksaminerte helsecoacher har fått arbeid bl.a. ved frisklivssentraler, treningssentre, NAV, kompetansesentre, opplæringsenheter, rekrutteringsbedrifter, jobb og arbeidsformidling og konsulentselskaper.

  Noen velger å være selvstendig næringsdrivende, og mange personlige trenere ser stor nytte av å ha helsecoaching kompetanse.
  Vi vet at Continued Professional Development (CPD) er viktig for profesjonelle mennesker, også helsepersonell.

  Derfor har vi skapt og fått godkjent en rekke korte kurs som kan hjelpe deg med å holde deg oppdatert slik at du holder deg àjour og forblir attraktiv ovenfor medarbeidere/pasienter. Våre CPD godkjente kurs er designet for å øke personlig og profesjonell kompetanse.
  Som student ved NOCNA får du unik tilgang til en avansert e-læringsplattform EMPOWER med effektive innlæringsverktøy bl.a. lydfiler, bøker og ressurser som sikrer effektiv integrasjon av det du lærer.

  En kompetanseøkende utdanning.

  Om friskliv og helsefremmende arbeid

  Kommunene har gjennom Folkehelseloven det helhetlige ansvar for å legge tilrette for sunne valg og en livsstil som gir flere leveår med god helse. En helsecoach har spesifikke profesjonsverktøy som er et supplement for å endre helseatferd og oppnå målet om en sunnere livsstil.

  Utdanning til helsecoach ved NOCNA gir deg kunnskap og kompetanse i form av en stor verktøykasse for mestring, læring, forebygging, motivasjon og helsefremming. Du vil få erfaringsbasert kunnskap gjennom praktisk og yrkesrettet opplæring i og om coaching, helsekommunikasjon, helsefremming, veiledning og verktøy for selvhjelp og livslang læring.

  Å fremme helse er langt mer økologisk og kostnadseffektivt enn å behandle sykdom. Helsecoaching er et supplerende behandlingstilbud som lett lar seg kombinere med dagens helsetilbud. Utdanningen ved NOCNA tilfredsstiller kravene til kvalitet og holder en høy etisk standard.

  Hundrevis av kommunale frisklivssentraler etableres rundt hele Norge. Formålet  er å øke fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid i samfunnet. Samhandlingsreformen sier at det skal være minst en frisklivssentral i hver kommune. Helsecoacher kan arbeide ved frisklivssentraler og med frisklivstilbud.

  Utdanningen til helsecoach gir kunnskap, ferdigheter og spesifikk kompetanse innenfor helse, kommunikasjon, forebyggende arbeid, helsefremmende arbeid og friskliv.

  Studiet i helsecoaching gir deg det du trenger for å gå rett ut i arbeidslivet. Det er faglig og politisk enighet om behovet for supplerende helsetilbud og helsefremmende metoder. Spørsmålet er hvem skal forebygge og fremme helse? Kanskje ønsker du å være en av dem?

  Hvordan kom Helsecoaching til Norge?

  Begrepet Helsecoaching ble introdusert til Norge av NOCNA’s grunnlegger Gillian Godtfredsen og hennes kollega Melinda Merunada. Godtfredsen er PhD i Life Coaching og holdte det første lifecoaching kurs i Norge på midten av 90- tallet. Merunada er PhD, og hun har en Master i Folkehelse, Master i Medisinsk Vitenskap, Master i Psykologi, Master i Voksenpedagogikk og er også autorisert fysioterapeut.

  Sammen er de toneangivende innenfor coaching, selvhjelp, mental trening og helsebevissthet. De har skrevet faglitteratur, utviklet kurs/utdanninger og satt sammen et team med høyt utdannede akademikere og coacher ved Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA).

  Helsecoachutdanningen er godkjent av fagorganisasjonen Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN). NFCN er den første coaching organisasjonen i Norge som ble godkjent av Helse- og Sosialdepartementet som utøverorganisasjon. Helsecoach medlemmer kvalifiserer for offentlig registrering i Brønnøysundregistrene som Helsecoach MNFCN.

  Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Dette kurset vil gi deg 80 poeng CPD og eget bevis.

  Kunnskapen og verktøyene som du får på denne utdanningen finner du ikke i det vanlige “skolesystem.” Dette er den første og ledende helsecoachutdanning i Norge og kommer med en garanti at du får opplæring av ypperste kvalitet. Den er akkreditert av den strengeste fagorganisasjon for NLP og coaching i Norge, Norsk Forening for Coaching & NLP, godkjent av Helsedirektoratet som utøverorganisasjon.

  • NOCNA tilbyr en kvalitetssikret og formelt akkreditert profesjonsutdanning basert på NLP, coaching, kognitiv psykologi, mindfulness, frisklivstilbud og helsefremmende arbeid.
  Målgruppen for studiene er:
  • Helsepersonell som ønsker å benytte helsecoaching og/eller NLP som en del av sitt arbeid
  • Fagspesialister som ønsker å benytte helsecoaching og/eller som metode, i tillegg til sine tradisjonelle faglige virkemidler
  • Personer som ønsker personlig vekst, faglig utvikling, inspirasjon og påfyll i sitt arbeid
  • Ledere, veiledere, rådgivere og andre som har ansvar for personal og HR
  • Individer som ønsker å lære mer om helse og helhet, eller stoppe opp i hverdagen for å gi plass for nye og viktige valg
  • Etablerte og nye team som ønsker å utvikle sine praktiske helsecoaching ferdigheter 
  • Utdannede NLP Master Practitioners & coacher
  Hva vil du lære?
  • Coache individer og grupper for helsefremmende prosesser
  • Intergrere personlig kompetanse og praktiske ferdigheter
  • Bruke NLP og helsecoaching for å tilnærme seg fysiske utfordringer i kroppen
  • Anvende motiverende intervju for å fremme helse og bistå i atferdsendring
  • Mestre teknikker som påvirker helsen i positiv helsefremmende retning
  • Utarbeide effektive strategier for optimal helse
  • Oppnå ressursfylte tilstander, der kandidaten kan hjelpe seg selv og andre til å hente frem det beste på dypere plan
  • Kostholdscoaching
  • Livsstilscoaching
  • Håndtere avansert NLP
  • Anvende Positiv Psykologi
  • Skape balanse mellom personlig styrke og profesjonelle kvalifikasjoner, verdier, misjon og livsvisjon
  • Anvende pust og mindfulness i helsecoaching
  • Identifisere kroppens budskap og beskjed
  • Definere mål og handlingsplaner i helsecoaching
  • Arbeide med høy etisk bevissthet som helsecoach
  Læringsmetodene støtter optimal integrering:

  Treningen er interaktiv med et høyt pedagogisk nivå. Fokus er på kandidatens kunnskaper, kompetanse og praktiske ferdigheter som helsecoach. 

  N.B. Det er viktig at kandidater som ønsker denne utdannigen for profesjonelt bruk også er villige til å arbeide med egen selvutikling. Utdanningen krever ærlighet og evnen til å akseptere, respektere og arbeide med følelser utifra en voksen og moden holdning. Dette kan fint gjøres uten å dele personlig og privat informasjon i plenum. Kandidater må signere NOCNAs etiske regelverk. Sertifisering skjer på grunnlag av oppnådd kunnskap, kompetanse, holdning/modenhet og personlig egnethet i henhold til pensum og individuell progresjon.

  Diverse info sertifisering

  Diverse info sertifisering

  Utdanningsdatoer

  Kursdagene med undervisning er oftest fra kl 0900-1500. I tillegg kommer andre online deler utenom disse dagene.

  Først etter fullført NLP Practitioner og NLP Master Practitioner kan du ta Helsecoach utdanning.
  Skriftlige og praktiske oppgaver, integrering, fordypning, teoretisk og praktisk eksamen

  Yrkesveier

  Det  er et stort rom i samfunnet for denne type utdanning og yrkesmulighetene er mange. Studieretningen kvalifiserer kandidaten til å arbeide med praktisk utøvelse og tiltak knyttet til menneskelig kommunikasjon, friskvern, informasjonsarbeid, helsefremmende arbeid, helsecoaching og motiverende livsstilscoaching.  Kandidater skal etter endt utdanning ha utviklet praktisk innsikt i helsecoaching, og utviklet en høy yrkesetisk forståelse og gode evner og ferdigheter for aktivt arbeid med helsecoaching.

  Studiet gir kompetanse for arbeid der kunnskap om innlæringsstiler, endringsarbeid, mestring, konflikthåndtering og kundebehandling er etterspurt. Den typiske arbeidssituasjonen vil således være at man utøver sitt fagfelt enten en til en med andre mennesker og/eller i team og grupper. Med helsecoach-utdanning i ryggen står kandidaten godt rustet for arbeidslivet i det offentlige rom, privat og/eller innenfor bedrifter for organisering og iverksetting av helsefremmende tiltak.