Sertifisert Mental Trener

Mental trening i livets ulike kontekster.
Home » Studier og kurs » Mental trening » Sertifisert mentaltrener

Fortløpende

Språk: Lettforståelig engelsk

Sted: Online

Førkunnskaper: Ingen

Kurslengde: 30 timer med CPD (Continuous Professional Development), 30 CPD poeng

Påmelding Her.

EUR 950 €

Kursavgiften kan betales direkte via utdanningssiden med kort, eller til Nordic Coach & NLP Academys kontonr: 9490.05.98259 merket med ditt navn, dato og hvilket kurs/utdanning det gjelder.
Du kan også betale med VIPPS 11345 (NOCNA). Send en kvittering på mail til utdanning@nocna.no

En fantastisk verktøykasse for endringsarbeid.

Har du noen gang lurt på hva som utgjør forskjellen mellom en topputøver, og de som bare prøver? En mental trener har en hel verktøykasse med teknikker for å forvandle den som prøver til en som presterer. 

Ønsker du å lære mer om hva som kreves for å utvikle en topputøver? Hvordan du kan trene sinnet til ønskede fysiske og følelsesmessige resultater? Vil du lære verktøyene som forbedrer fokus og ytelse? Med NOCNA’s Mental trener nettbaserte (online) kurs vil du lære om de psykologiske faktorene som bestemmer optimal ytelse, og hvordan bevissthet og kunnskap om det underbevisste samspillet mellom tanker, følelser og handlinger resulterer i praktisk kompetanse og prestasjon.  

Mental Trainer Certification Course er en fantastisk verktøykasse for endringsarbeid; for å utvikle tenkning, identifisere og få tilgang til ressurser og skape de nødvendige følelsene for motivasjon og inspirasjon. Med mental trener kurset har du en solid plattform for å jobbe med personer, grupper og lag innen helse, sport, forretning, personlig utvikling og karriere. Det er også perfekt for deg personlig hvis du ønsker å utvikle deg som individ innen ulike områder av ditt eget liv, bl.a. karriere. 

Se hva våre studenter sier.

UTDANNING

INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 CPD poeng.

Gode mental trenere bruker kraftfulle, effektive og inspirerende teknikker for å få klienten til å vokse seg sterkere både mentalt og følelsesmessig. Disse teknikkene er viktige når du arbeider med idrettsutøvere, bedriftledere, coachingkunder, salg og markedsføring av mennesker og prestasjoner. Kurset tar for seg følgende emner:

 • Holdninger
 • Fokus
 • Coachende spørsmål
 • Motivasjon
 • Målsetting
 • Strategier
 • Visualisering
 • Forpliktelse
 • Visualization
 • Bli mentalt tøff
 • Bevissthet
 • Følelser
 • Mindfulness
 • Utvikling av en visjon
 • Tro og verdier

Mål ved avsluttet kurs: NOCNA Mental Trener nettkurs er utviklet for å gi deg viktig kunnskap, ferdigheter og forutsetninger for å bli en effektiv utøver av mental opplæring. NOCNA følger en kjerneplan som tilbyr minimumskompetanse, kunnskap og praktiske ferdigheter for sertifisering. Gjennom online læringsaktiviteter og oppgaver vil du oppdage hvordan du gjenkjenner og bruker grunnleggende mønstre av språk, fysiologi og indre erfaring for å utvikle kompetanse med grunnleggende mentale treningsverktøy og teknikker.

Læringsutbytte:

 • Lær grunnleggende mental trening ferdigheter
 • Lær hvordan du oppretter overbevisende og velformulerte målsetninger
 • Lær hvordan du forstår deg selv og andre når det gjelder ytelse
 • Lær om betydningen av fysiologi og tilstandskontroll
 • Lær hvordan holdninger, engasjement og motivasjon påvirker ytelsen
 • Lær hvordan pust, visualisering og oppmerksomhet er viktig for ytelse
Kurset er på lettfattelig engelsk og gjøres 100% online i eget tempo. Du kan selv velge hvor fort du ønsker å fullføre kurset, og du kan levere dine oppgaver når som helst. Som mental trener vil du ha et effektivt ferdighetssett som skaper bevissthet om faktorene som bygger identitet og selvtillit, tankemønstre, strategier, visualisering, utvikling av innflytelse og kommunikasjonsferdigheter og utvikling av evnen til å håndtere krav av mange slag. Disse er kraftfulle verktøy og ferdigheter som du kan bruke i hverdagen, enten du er idretstrener, NLP-utøver, helsepersonell, bedriftsleder, lærer eller aktiv innen et annet fagområde. Mental Trener kurset er åpent for alle som ønsker å gå inn i verden av mental opplæring. Det er for personer som er lidenskapelige opptatt av å hjelpe andre til å frigjøre sitt indre potensial og ressurser, sette seg mål og oppnå dem. Mental Trener er et høykvalitets kurs utviklet av Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA). Dette online kurset lærer deg hvordan kunnskap fra mental trening kan brukes i ulike sammenhenger. Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt formell uavhengig CPD-akkreditering, og er en registrert leverandør ved CPD Standards Office. Denne opplæringen tildeler 30 timer kontinuerlig profesjonell utvikling (CPD) som tilsvarer 30 CPD-poeng, og alle som gjennomfører kurset vil få utstedt et CPD- bevis.

Mental Trainer Course Evaluations 2022

A. Gordan, Leader, Mental Trainer

“It was a big pleasure to be a student of this online Mental Trainer course. It was very interesting to read all the material that was provided in this course, and I enjoyed the practical part as well. I gave this course my very best and put a great effort to all my assignments and other exercises. The best part is that it felt so natural and easy to understand and implement all the learnings.”

E. Jensen, Mental trainer, Personal Trainer

“The experience of the course is that it’s a good way to work step by step. It’s an effective way to complete the course. I work as a personal trainer, so the use of mental training is quite relevant. If a client has a problem/case can mental training be a useful tool to help the client fix the problem/case. I can use mental training to be an even better conversation partner for my close ones. The tasks and exercises felt good and relevant, so I’m happy with the content I’ve been working with. I am happy about my knowledge in mental training. I feel I have a good platform to further develop my mental training skills.”

K. Naley, Mental Trainer, Coach

“Veldig fornøyd med kurset og opplevelsen av kurset, som en som har hatt vansker med læring alle mine år på skolen så var dette en liten selvtillitsboost, det har nok litt med at det virkelig er noe jeg interesserer meg for også, men fremdeles er opplevelsen av kurset og dets oppbygging og oversiktlighet veldig bra.”

A.Steirud, Musician, Mental Trainer

“I have had a very good experience with the Mental Trainer course. The E-books have been easy to read and understand with easy, clear and accessible material. The course have been well structured, both learning wise, but also the logistic of the website. I like that the assignments have been open to reflection and interpretation. I think the tasks /exercises have been good. They have been very open and I have always had the option to write them or do a video/audio.”

C. Vebner, Mental Trener, Fotballcoach, Profesjonell Coach, Helsecoach

“Jeg synes dette har vært et svært bra kurs, og synes det har gitt meg faglig påfyll og motivasjon både privat og profesjonelt for å fortsette som coach. Jeg er veldig fornøyd med oppgavene underveis. Jeg synes vekslingen mellom tekst, oppgaver og lydfiler har vært bra, da jeg liker variasjon. Jeg var sertifisert Business & NLP Coach, Helsecoach og Kostholdscoach på forhånd, i tillegg til at jeg har interessert meg mye for mental trening så og si hele livet. Jeg bruker dette både bevisst og ubevisst på daglig basis både på meg selv, familien (kanskje spesielt viktig mht barna), og som fotballtrener.”

I.Mohideen, Mental Trainer, Life Coach, Mindset Coach

“The overall experience of the online Mental Trainer course has been wonderful and beneficial in many ways. The content of the course was quite thorough and well paced. It also provided a great foundation and framework to build upon, no matter what one’s level of knowledge was when starting the program. My level of knowledge has expanded ten folds in the duration of this course and has sealed a sense of professionalism into my work as a coach/ mental trainer. “

C. Nyblom, Mental Trainer, Leader, Coach

“I found the course inspiring and I am more motivated to get started now than I was before the course. At the start of the course, I had almost no knowledge. I have put a lot of effort into the course. I found the contents interesting and easy to learn (easy language). I can use Mental Training to deal with difficult colleagues, and I can use mental training as my career. I can use Mental Training when I am competing with my horse, to up my game and perform even better. I found the tasks/exercises interesting. I am very satisfied with my knowledge at the end of the course.”

M. Farsund, Mental Trainer, Leader

“I am very happy with the course. I got a deeper understanding of Mental Training and learn useful exercises and how to change your thoughts and see things from another perspective and get unconsciousness to adapt which was very interesting. The slides were very informative. A nice setup of the course. I am very satisfied with the tasks and the way it gives me freedom to interpret what I have learned.”

M. Eriksen, Mental Trainer, CEO, Consultant

“The overall experience is that I have worked through a course made by experienced and professional trainers. I have used Mental Training for personal development both personally and in my career. I have gained confidence, changed my lifestyle and mindset. I will use Mental Training to help others, to motivate and spread positivity in my workspace and career. I can guide and help my family through life’s challenges, help them to create good habits, to take better decisions and to be a good role model. I am satisfied with the tasks and how the course is built. Mental training is essential for make lasting and big changes in your life.”

H. Einerkjær, Salgsansvarlig, Mental Trener, Business & NLP Coach, Certified Professional Coach

“Strukturen passet meg godt, med oppdelte temaer; kunnskap og oppgaver. Innholdet var fantastisk spennende og noe jeg håper og tror at jeg vil kunne bruke i både med mine kolleger og familie. Nyttig på jobb: Jeg kan bruke det jeg har lært både i relasjon med kandidater som søker på stillinger og som rollen som salgsansvarlig (inkl. salgscoaching).”

L. Mittet, Business Coach, NLP Coach, Mental Trener

“Den totale opplevelsen av kurset er veldig bra. Jeg synes at jeg har fått godt utbytte av kurset og det har gitt meg en grundig innføring i mental trener stoffet, samtidig som det er lettfattelig og godt presentert. Jeg tenker å starte eget firma som skal tilby bedriftsrådgivning og i den sammenheng vil jeg kunne bruke mine kunnskaper som mental trener. Jeg er svært fornøyd med NOCNA, de driver sine kurs på en seriøs og profesjonell måte.”