Psykologi for coacher

Du kan jobbe med kurset helt i eget tempo online.
Home » Studier og kurs » Psykologi og hypnose » Kurs i coachingpsykologi

Fortløpende oppstart – online.
Du kan jobbe med kurset helt i eget tempo online.

Varighet: 50 timer

Opptakskrav: Ingen. Men siden kurset handler om psykologi for coacher, er det anbefalt å ha en coachutdanning (eller terapeututdanning) som bakgrunn.

Sted: Online nettkurs. Du kan studere fleksibelt i eget tempo

Språk: Norsk. Dette kurset er spesielt utviklet for NOCNA Coacher som trenger praktisk kunnskap og kursbevis innen psykologi.

Påmelding her.

Pris: 5500 NOK (ca 475 EUR)

NOCNA NLP Alumni 40% 3300 NOK (285 EUR) (frist 30.6)

Kursavgiften kan betales direkte via utdanningssiden med kort, eller til Nordic Coach & NLP Academys kontonr: 9490.05.98259 merket med ditt navn, dato og hvilket kurs/utdanning det gjelder.
Du kan også betale med VIPPS 11345 (NOCNA). Send en kvittering på mail til utdanning@nocna.no

Innføring i psykologi – Psykologi for coacher

Innføring i psykologi – kurset ved NOCNA gir deg kunnskap i hvordan utvikling, påvirkning, arv og miljø former personlighetstrekk og kommunikasjonsprosessen som påvirker livet og hverdagen din. Dette kurset tar deg gjennom velkjente teorier med enkle forklaring og illustrasjoner i hvordan mennesker oppfatter og tolker verden gjennom sansing, persepsjon og ulike bevissthetstilstander, og hvordan vi kan lære og forstå mer om hvordan dette støtter coacher og terapeuter i sitt arbeid.

Psykologi for coacher – kurset ved NOCNA gir en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved deres historie. Under dette kurset vil du lære om psykologifaget sitt teoretiske fundament, psykologien sitt opphav og den historiske utviklingen av faget som vitenskapelig og klinisk disiplin.

Kurset har som mål å gi en enkel oversikt og innføring i faget psykologi rettet mot coaching. Dette omfatter fagets problemstillinger, teorier, forskningsresultater, ulike perspektiv og analysenivå. Du får en enkel innføring i hovedområdene i psykologifaget for coacher og/eller terapeuter. Som profesjonell coach trenger du kunnskap om hvordan mennesker oppfatter verden gjennom sine sanser og persepsjon. Du lærer om hva dette innebærer. Du lærer også mer om motivasjon og emosjoner som er relevant kunnskap når du arbeider som profesjonell coach.

Du får kunnskap og informasjon, samt verktøy og øvelser du kan anvende for kommunikasjon, stresshåndtering, endringsprosesser og målarbeid i personlig og profesjonell utvikling pluss mye mer. Dette kurset er spesielt utviklet for NOCNA Coacher som trenger praktisk kunnskap og kursbevis innen psykologi. Les mer om innhold her.

Se hva våre studenter sier.

UTDANNING

INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 CPD poeng.

Læringsmål

Etter endt kurs skal studenten kunne:

  • Beskrive og forstå psykologi som et fagområde
  • Beskrive og forstå hvordan psykologi og psykologiske fenomener kan bidra til forståelse for coaching
  • Reflektere over hvordan psykologisk kunnskap kan bidra til arbeid med praktisk coaching

Innhold

  • Sansning og persepsjon
  • Emosjon og bevissthet
  • Personlighet, identitet
  • Motivasjon og motivasjonsteorier
  • Adferd og adferdsendring
  • Stress, mestring og forebyggende helsearbeid
  • Sosial identitet, emosjonell intelligens og gruppepsykologi

Elektroniske innleveringer

Du kan studere i eget tempo, hjemmefra og kurset passer fint for å studere ved siden av jobb og/eller andre studier. Samtlige innleveringer kan gjøres elektronisk. Avsluttende eksamen er online (multiple choice) og krever 80% riktig for bestått kurs.

Diplom

Diplom utstedes fra NOCNA/Paradigm etter godkjent kurs med tilhørende innleveringer. Du vil ha opptil 2 år på å gjennomføre kurset etter registrering. Du bestemmer selv tempo i dine studier.

Ressurslitteratur

Ekeland, T-J., Iversen, O., Nordhelle, G. og Ohnstad, A. (2010). Psykologi for sosial- og helsefagene. Oslo: Cappelen Damm.
Moen, Frode & Stiles, Tore C (2022). Hjernekraft. Mentale prosesser og mental trening. Universitetsforlaget. Goleman, Daniel (1998). Working with Emotional Intelligence. London: Bloom Lieberman, Matthew (2013). Social. Why our brains are wired to connect. New York: Broadway Books.

Du kan bruke også nyere opplag av de ulike bøkene.