NLP Master Practitioner

Lær verdibasert livscoaching!
Home » Studier og kurs » Om NLP utdanning » NLP Master Practitioner

Frivillig forberedende NLP Diplom (online)

Modul 1: 11 – 13 jan 2024 (online) kl 09-15 | Modul 2: 09 – 10 feb 2024 (online) kl 09-15 | Modul 3: 07 – 09 mars 2024 (online) kl 09-15

Sted: online

Oppbygging: Nettbasert undervisning. Arbeidsoppgaver og hjemmestudier mellom samlingene online.

Opptakskrav: Ingen

Type: Utdanning

Pensum: Godtfredsen, G. & Merunada, M. (2021). NLP Practitioner. NOCNA/Paradigm.

Fagorganisasjon: Utdanningen kvalifiserer for medlemskap og ansvarsforsikring i Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN).

  Påmeldingsprosessen for utdanninger:

  For sertifiseringsutdanninger i NLP, Coaching og Helse- og frisklivscoaching. Kandidater bes sende følgende i separat epost til utdanning@nocna.no:
  – cv
  – bilde
  – kort begrunnelse og motivasjonsgrunnlag for å lære NLP/Coaching/Helsecoaching
  – betalingsdetaljer (hvordan utdanningen finansieres f.eks. privat, fagforening, arbeidsgiver, staten, Svea finans, annen låneinstans m.m.)

  Utdannings-/ Kursavgift
  Faktura vil bli utstedt. Alle innbetalinger merkes med ditt navn, fakturanummer og gjeldende utdanning. Innbetaling av kursavgift reserverer din plass ved utdanningen.

  Utdanningsavgift innbetales til NOCNA etter faktura er utstedt. Påmelding er bindende for hele utdanningsforløpet. Det gis ikke avslag for ubenyttet undervisning. Delbetaling kan søkes via link på kurssiden.

  Innbetalte beløp refunderes ikke men kan overføres til senere moduler i inntil 1 år etter ordinær kurs/utdanningsstart. Ønsker du å søke over til senere utdanning er det et administrasjonsgebyr på kr 2500,-

  For bedrifter og hvis faktura skal til en annen adresse enn privat: om utdanningen skal betales via faktura vennligst send fakturadetaljer med navn/bedriftsnavn/foretaksnavn, e-post, adresse, postnr og poststed, samt telefonnummer til utdanning@nocna.no ved påmelding. Merk e-posten med “fakturaadresse”. NB Faktura utstedes kun en gang. Ved utstedelse av ny faktura påbeløper tilleggsgebyr på kr 500,-

  Betingelser
  Påmelding til kurs og utdanning ved Nordic Coach & NLP Academy er bindende ved påmelding/bekreftelse og når ordrebekreftelse er mottatt pr mail av kunde.

  Angrerett
  Studenten har rett til å angre påmeldingen innen 14 dager etter påmelding. Et administrasjonsgebyr på kr 250,- påløper. Skriftlig avmelding kreves, og det er studentens ansvar å sørge for at den mottas av skolen innen angrerettsfristen. Det er ikke angrerett på digitale tjenester som er ferdig levert slik online utdanning & meditasjoner/apper hvor student får tilgang til e-læringsplattform eller digitalt materiale.

  Angrerettsskjema kan lastes ned her.

  Ved sykdom
  Deltaker kan få utsatt deltagelse til neste tilsvarende samling/utdanning. Tid for online kurs kan forlenges mot legeattest.

  Nordic Coach & NLP Academy rettigheter
  Nordic Coach & NLP Academy forbeholder seg retten til å gjøre endringer mht. tid, sted, instruktører m.m.

  aksept *


  NLP Master Practitioner nå med desembertilbud kr 26500,- (normalpris kr 31500,-). Begrenset med plasser.

  Og er du den som vil gå «all in» så kan du melde deg på NLP Practitioner og få NLP Master Practitioner kraftpakken. Desember-spesialtilbud kr 50 000,- (Normalpris kr 63 000,-).

  Beløpet må betales i sin helhet innen 7 dager. Delbetaling kan skje via Svea finans: Søk her.

  NLP Sertifisering - Level 2 Coaching

  Denne utdanningen er interaktiv og består av 3 moduler med undervisning sammen med dine lærere, pluss egenstudier og praktisk coaching for optimal integrering som leder til internasjonal sertifisering som NLP Master Practitioner med 80 internasjonale studiepoeng (CPD). NOCNA er opptatt av å tilrettelegge utdanningene slik at du får optimal innlæring med mest effektiv tidsbruk. Utdanningen bygger videre på NLP Practitioner med videre fordypning og utvidet fagstoff som bidrar til en helhetsforståelse og som forsterker den psykologiske effekten av alt det du lærer.

  Utdanningen passer for deg som:

  • Er utdannet NLP Practitioner og ønsker å utvide og fordype din NLP- og coachingforståelse
  • Ønsker flere NLP- og coachingverktøy
  • Ønsker å utvikle en coachende lederstil og motiverende ledelse
  • Vil forstå mer om coachingpsykologi, ledelse, kommunikasjon, verdier og motivasjon
  • Liker å jobbe med mennesker
  • Vil ta eierskap til verktøyene, og bli en god kommunikator
  • Vil bruke NLP og coachingteknikker i ditt liv og arbeid- for helsen og målsetninger
  • Vil lære å gjennomføre personlige gjennombrudd
  • Vil bruke NLP og coachingteknikker med individer, grupper og team
  • Vil forsterke dine personlige og profesjonelle kvalifikasjoner og ferdigheter

  NOCNA NLP gir deg:

  • Økt kompetanse innen salg og forhandling
  • Bredere forståelse for coachingpsykologi, kommunikasjon, motivasjon og samspillet mellom mennesker
  • Trening i intervjuteknikk og forståelse av personlighetspsykologi og metaprogrammer
  • Større fleksibilitet i ditt møte med andre
  • Akkreditert utdanning som gir internasjonal sertifisering pluss 80 internasjonale studiepoeng (CPD poeng) med bevis
  • Norges eneste aktør innen NLP & Business Coaching som har pedagogisk, psykologisk, helsefaglig, medisinsk og coachingfaglig bakgrunn samlet på trenerteamet
  • Master coaching med livshjulet og verdibasert coaching
  • Forståelse for hvordan verdier styrer livet ditt, bevisst og ubevisst
  • Forståelse og trening i presentasjonsteknikker, modellering og praktiske ferdigheter
  • Suksess ved å modellere hvordan spesifikke mennesker lykkes og får resultater
  • Internasjonal sertifisering som åpner dører i arbeidslivet
  • Styrke og trygghet i coachingrollen eller den rollen du ønsker å ha
  • Større spille- og forhandlingsrom i viktige relasjoner og møter
  • Trening og integrering i dine praktiske coachingferdigheter og coachingdokumentasjon
  • Tilgang til EMPOWER online ressurser i tillegg til klasseromsundervisning
  • Fagmedlemskap, ansvarsforsikring og et nettverk med profesjonelle coacher

  Se hva våre studenter sier.

  UTDANNING

  INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

  Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 CPD poeng.

  Som Norges flaggskip og pionér skole innenfor NLP og coaching sørger vi for å levere utdanninger med høy pedagogisk kvalitet og kompetanse. I over 25 år har vi vært toneangivende i Norge og vi til enhver tid oppgraderer utdanningene for å gi deg det aller siste innenfor NLP og coaching.

  Alle former for utdanning helt opp til Mastergrad og Doktorgrad nivå, være seg høyskole eller universitet benytter nå online undervisning. Dette er fordelaktig for studenten da det gir mulighet til å studere fleksibelt, når de vil og hvor de vil og tilpasset livssituasjon.

  NOCNA har i en årrekke hatt egen e-læringsplattform (Empower) som våre studenter har stor glede av. Empower kan benyttes på PC, Mac, mobil og nettbrett. Alle våre NLP utdanninger er filmet i sin helhet og tilgjengelig for deg online som student. Du kan se og lytte til undervisningen om og om igjen slik at du føler deg trygg på at du har fått med deg og integrert kunnskapen. Den praktiske delen av utdanningene med demonstrasjoner, trening og øvelser sammen med medstudenter er klasseromsmoduler. Deler av den teoretiske kunnskapen er online undervisning. NOCNA er alene om å tilby NLP utdanning etter fleksible og moderne pedagogiske standarder i Norge.

  Utdanningen følger internasjonale sertifiseringskriteria, dekker NLP materialet på et dypere plan, samt introduserer betraktelig mer nytt materiale. Etter gjennomført og godkjent utdanning vil du motta et internasjonalt sertifikat. NLP Master Practitioner er en internasjonal betegnelse for NLP utdanning og motsvarer ikke, og må ikke forveksles med noen norsk mastergrad.

  Du vil lære en rekke nye teknikker og modeller som utvider verktøykassen din, og som du umiddelbart kan ta i bruk enten som egenutvikling, som leder, coach, konsulent, rådgiver eller andre roller som er viktig for deg. Dette er en NLP utdanning som garanteres å gi den beste pedagogiske opplæring på fagområdet i Norge. Våre trenere er alle godkjente NLP trenere i Norsk Forening for Coaching og NLP (NFCN).

  Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Dette kurset vil gi deg 80 poeng/timer CPD.

  En kompetanseøkende utdanning.

  Du vil lære:
  • Fordypning i NLP og coachingpsykologi
  • Redskaper for teambuilding og personalutvelgelse
  • Verdibasert livscoaching
  • Ferdigheter i modellering av eksperter og praktiske ferdigheter
  • Intervjuteknikk og effektiv kommunikasjon
  • Coachingspesifikke verktøy for forandringsarbeid
  • Fordypning i strategiarbeid og aktiv handling i coaching
  • Redskaper for konfliktløsning og gruppesammensetninger
  • Kunnskaper i hypnotiske språkmønstre og effektiv språkbruk
  • Å synliggjøre forskjeller mellom mennesker og hvordan det kan brukes på en positiv måte
  • New Code NLP og teknikker for tilstandskontroll og optimal prestasjon
  • Å utvikle og leke mer med kraften i språket
  • Gi deg innsikt i dine egne verdier og forstå viktigheten av dem
  Hovedmålene med utdanningen:
  • Få en fordypning i NLP og lær deg enda flere coachingverktøy og modeller
  • Utvikle deg helhetlig som en dyktig NLP fagutøver
  • Øke din kompetanse i kommunikasjon, coaching, salg og forhandling
  • Lære deg teknikker og modeller for å sette mål, evaluere underveis og nå dem
  • Få deg til å utvikle og leke mer med språket
  • Gi deg innsikt i dine egne verdier og forstå viktigheten av dem
  • Lære deg å lage gode strategier for egne handlinger og mål
  • Synliggjøre forskjeller mellom mennesker og hvordan det kan brukes på en positiv måte
  Personlig og profesjonell utvikling

  Utdanningen er verdifull for deg som ønsker å komme opp på neste nivå av NLP og Coaching, og som ønsker å arbeide som profesjonell NLP utøver samt oppnå kompetanse til å bistå en virksomhet, et team eller enkeltindivid gjennom en forandrings- eller utviklingsprosess. Med NLP Master Practitioner utdanningen vil du få en større kompetanse og innføring i ett bredt spekter av NLP og livscoachingmodeller til coachingoppgaver i virksomheter og organisasjoner.

  Denne utdanningen henvender seg til alle som har en godkjent utdanning til NLP Practitioner, og som ønsker å fordype sin NLP forståelse, sine ferdigheter i forandringsarbeid og sin evne til å lære nye teknikker og modeller innenfor NLP. NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre alle våre ressurser.

  Ved å gjennomføre utdanningen får du en større mulighet for å utvikle en karriere både innen kommunikasjon, NLP og Coaching samt anvende dine profesjonelle kvalifikasjoner i andre arbeidssammenhenger.

  For å bli sertifisert coach trenger du NLP Practitioner & NLP Master Practitioner, og deretter avansert coach spesialisering. Du kan velge mellom Sertifisert Business & NLP Coach eller Sertifisert Helsecoach.
  Noen studenter velger en, andre velger flere, det er veldig individuelt alt etter deres tidligere bakgrunn og fremtidig målsetning. Vi har alltid gode pakketilbud.