NLP Coaching

- personlig & profesjonell utvikling, vekst & forandring

Hva er NLP Coaching?

NLP Coaching er en coachingmodell for forandring,vekst og utvikling. NLP inneholder teknikker, metoder og metodologi for å coache fra utfordringer til mål. Vi tar utgangspunkt i at alle mennesker har alle ressurser de trenger for å nå sine personlige mål. Ofte er NLP coachen en motivator og fasilitator på veien til måloppnåelse og mestring.

NLP Coaching kan hjelpe deg å bruke alle dine ressurser mest mulig effektivt for å få til det du vil og ønsker. Som NLP coach er coachens oppgave i samarbeid med deg å finne nøkkelen som låser opp for ditt potensial, tydeliggjøre hva du vil og hjelpe deg til å velge gode strategier for å øke prestasjoner eller oppnå et bedre liv. NLP Coachen og du deler ansvaret for å få de resultater du vil ha.

ICF – International Coach Federation – har følgende definisjon på coaching:
”Profesjonell coaching er et profesjonelt samarbeidsforhold over tid som hjelper mennesker til å oppnå fremragende resultater både personlig og karrieremessig.”

Les mer om hva coaching er her

En NLP Coach som er utdannet innen NLP Coaching har også innføring og opplæring i etikk, intervjuteknikk, relasjonskompetanse, coachingfilosofi, coachingprosessen, avanserte NLP teknikker, psykologi, nevrovitenskap og endringsarbeid. En NLP Coach tenker helhetlig og kan arbeide med mange type utfordringer og problem, vanskelige følelser og hendelser og alle typer kommunikasjonsproblem. I tillegg kan en NLP Coach arbeide med transe, dypere avslapningstilstander, mental trening og med hypnotiske språkmønstre og språklige teknikker. NLP coaching starter der du er og leder deg gjennom endringsprosesser, slik at du med både hode, hjerte og god magefølelse raskest når dit du vil.

NLP Coaching bygger på NLP som fagområde, men coachen er i tillegg utdannet innenfor coaching og sertifisert innenfor fagområdet NLP Coaching som er internasjonalt og som har lang bakgrunn.

I NLP Coaching ser vi på læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer. NLP Coaching er en metodikk som bygger på at mennesket har alle de ressurser hun trenger inni seg, og er enestående av natur. NLP Coachen erkjenner at mennesket alltid er mye mer og har et mye større potensial enn hun/han tror. NLP Coachen arbeider for å hente frem det beste i mennesket og alle hennes ressurser.

NLP Coaching gir praktiske verktøy til å skape vekst, utvikling og forandring gjennom å frigjøre alle ressurser. NLP Coaching metodikken er unik og setter søkelys på menneskets optimale funksjon, helse, prestasjon og å kunne fungere på et høyt plan. NLP Coaching kan bidra til å avdekke viktige verdier, potensiale og mulige løsninger. NLP Coachen har teknikker og coachutdanning til å kunne avdekke det som begrenser coachee, og arbeider med mentale, kognitive, psykologiske og helsefremmende teknikker for å overkomme hindringer og utfordringer. NLP Coachen kan arbeide med et bredt spekter av utfordringer og problem og har en stor verktøykasse til å støtte i prosessen. Det kan være for eksempel tunge tanker, negative vaner, problematisk atferd, stress, helseplager, oppfatninger, overbevisninger, negative følelser eller psykisk ubalanse. NLP Coaching hjelper mennesket til å oppnå personlige og profesjonelle mål og til å utvikle de ressursene og frigjøre de ressursene individet ønsker eller trenger for å nå sine mål.

Hva står NLP for?

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering. Nevro – fordi du opplever verden gjennom dine fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser. Lingvistisk – fordi du kommuniserer ved hjelp av ord og ord skaper mening og gir deg en betydning. Programmering eller psykologi – fordi du er produkter av dine tidligere opplevelser, og dine tidligere erfaringer som har ført til at du har en tillært måte å reagere eller respondere på, en slags psykologisk programmering. Det er en moderne form for psykologi.

I NLP Coaching utgår vi fra personens selvbilde og personlige situasjon. NLP som grunnlag i coaching gir helt kraftfulle resultater. NLP Coaching og NLP coachen arbeider med å skape utvikling, måloppnåelse, forandring, god helse og vekst. Hvis en person føler seg hjelpeløs i forhold til et tema, kan vedkommende slutte å lete etter løsninger. Hvis personen derimot lærer å se situasjonen og sin egen evne på en annerledes måte, vil personen kunne se nye muligheter og løsninger.  Det er ikke hvor du begynner som er viktig, men hvor du bestemmer deg for å ende opp.

Ønsker du vite mer om NLP? Les mer her.

NOCNA tilbyr NLP Practitioner (80 CPD poeng), NLP Master Practitioner (80 CPD poeng) og NLP & Business Coach utdanning.

NLP Coaching kan bidra med:

 • målsetningsarbeid og at du blir god til å sette deg mål
 • livscoaching
 • verdicoaching og personlig gjennombrudd
 • forstå din egen psykologi
 • få tilgang til dine egne ressurser – ditt potensial
 • skape indre og ytre forandringer
 • visjon og at du kan oppdage hva du virkelig vil
 • bli dyktig til å skape god kontakt med andre mennesker
 • finne motivasjon, energi og livsglede
 • kommunisere så du blir forstått
 • skape ny adferd og nye handlingsstrategier
 • løse indre konflikter og frigjøre ressurser
 • skape selvtillit
 • få motivasjon og entusiasme
 • gi slipp på angst og andre uønskede følelser
 • egenkjærlighet og det å bli venn med deg selv
 • personlig vekst, utvikling og ressursfrigjøring

Er du interessert i NLP Coach utdanning. Les mer her.

Bruksområder

Du vil ha nytte av NLP Coaching på alle områder i livet, personlig så vel som profesjonelt. NLP Coaching kan ofte støtte deg i karrierevalg, karriereutvikling og i ulike yrker. NLP Coaching ved NOCNA gir deg Continuous Professional Development poeng (CPD poeng), og tar seg fint ut på din CV og i arbeidslivet, som faglig videreutvikling og oppdatering. NLP Coaching er et flott komplement til annen utdanning og livserfaring som du har. Noen velger å fordype seg innenfor helse og helsecoaching eller kognitiv coaching også.

UTDANNING

INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 CPD poeng.