Mindfulness for bedre helse

Nordic Coach & NLP Academy
Home » Bestill foredragsholdere, kurs eller seminar » Mindfulness for bedre helse

Bestill foredrag og kurs i mindfulness

Du kan bestille et foredrag om mindfulness for bedre helse.

NOCNAS foredragsholdere har undervist i mindfulness i mer enn 30 år. De har lang erfaringsbasert kompetanse og har undervist tusenvis av mennesker og grupper i mindfulness for bedre helse.

Dette mindfulness foredrag vil gi deg læring for livet. Du lærer å bruke mindfulness som hjelp til stressmestring og stressreduksjon. Du vil få større selvinnsikt, bedre selvforståelse og gode redskaper til å skape det liv du ønsker å leve. Du vil få enkle tips til hvordan du kan håndtere fysisk, psykisk og mentalt stress og oppleve økt livskvalitet og større nærvær i hverdagen.

NOCNAs foredragsholdere og lærere har lang erfaring med mindfulness, meditasjon, avspenningsteknikker og stressmestring. Gjennom praktiske teknikker og kunnskap om mindfulness vil de guide deg og din gruppe slik at dere kan oppleve og trene på mindfulness sammen i gruppe. De viser deg hvordan mindfulness kan skape positive ringvirkninger i hverdagen.

Varighet: 60 min (eller etter nærmere avtale)

I dette foredraget får deltakerne på arbeidsplassen eller i en forening:

  • En praktisk innføring i mindfulness for bedre helse
  • Kunnskap om hvordan mindfulness kan brukes som stressmestring i hverdagen, også på jobben
  • Innblikk i enkle mindfulness teknikker som kan praktiseres i hverdagen

TILBUD: 15.000kr + reiseutgifter.

UTDANNING

INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 CPD poeng.